I.D.C. Holding, a.s. – Ekologická firma

Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. dňa 20. septembra 2011 udelila I.D.C. Holding, a.s. Certifikát spoločenskej zodpovednosti a zapožičala značku „Ekologická firma“

Značka ekologická firma sa udeľuje za zodpovedný prístup k životnému prostrediu, oddelenému zberu a triedeniu odpadov. Pri tejto príležitosti spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. zapožičala I.D.C. Holding, a.s. e-box, ktorý slúži na zber použitého drobného elektroodpadu.